diensten-project-ondersteuning

tel

Diensten – Projectrealisatie of -coördinatie

Volgende fase na uitwerking van een lichtplan is een correcte installatie of implementatie.
Bij prijsopgave voor de installatie zijn varianten ten opzichte van het lichtontwerp schering en inslag. Om het voor u wat goedkoper te maken beweert men. Vergeet dit. Hét enige hoofddoel van varianten is het opdrijven van fee. Bovendien weet u niet of u dan nog het beoogde licht- en energieresultaat krijgt.

Om dit te vermijden stelt REL-scan® de nodige lastenkohiers op. Dit met het oog op een correcte uitvoering conform het uitgewerkte en het goedgekeurde licht- en energieplan. Indien u geen wijzigingen ten op zichte van het bestek toelaat, dan krijgt u zekerheid dat hetgeen u in de lichtstudie werd geadviseerd ook zo zal uitgevoerd worden en dat het lichtresultaat en de vooropgestelde besparingen ook in de praktijk zullen behaald worden.

U kan opteren om uw project te realiseren met uw eigen huisinstallateur of met een extern ingeschakeld aannemer uitvoerder. REL-scan® zorgt echter dat de werken dan ook geïmplementeerd worden zoals initieel ontworpen. Dat u het juiste licht op de juiste plaats krijgt en dat u geen vervelende schaduwen krijgt die u liefst niet wenst te hebben. Schaduwen die u mogelijks hinderen bij uw eigen productieproces.

Indien u opteert om met uw eigen huisinstallateur of met uw eigen onderhoudsmensen de installatie te implementeren, dan coachen wij uw mensen of uw huisinstallateur tot een volledige en een correcte projectrealisatie.

Verkiest u echter dat REL-scan® het volledige installatieproject van A tot Z behartigd, dan ontlasten wij u van deze toch vrij drukke en tijdrovende taak.
Bij deze optie treden wij op als erkend algemeen aannemer. Diverse onderaannemers worden hiervoor aangeschreven en de beste en de meest aangewezen bieding wordt samen met u als opdrachtgever voor uitvoering weerhouden. Alle verantwoordelijkheden vallen dan ook op onze schouders. U hoeft zich geen zorgen meer te maken noch dient u zich te moeten bekommeren om een goede en een vlotte projectrealisatie.